Världsförädlaren

Energikontor Norr, Företagarna Norrbotten och LTU har tagit fram en guide för hållbara investeringar.

Ny guide för hållbara investeringar

Luleå Världsförädlaren är en ny guide för de som vill utveckla en affärsidé eller påbörja arbetet med en hållbar investering.

Guiden har tagits fram i projektet Gröna energiinvesteringar som Energikontor Norr driver i samarbete med Företagarna Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Syftet är att göra det enklare för företag. entreprenörer och andra i regionen att komma vidare med affärsidéer inom energi- och hållbarhetslösningar.

Guiden Världsförädlaren innehåller information och tips om en hållbar affärsidés betydande delar, som själva tanken bakom produkten/tjänsten, intern och extern organisation, marknad, teknik, regional tillväxteffekt, innovationskraft, finansieringslösningar och hållbarhetsperspektivet.

Energikontor Norr ägs av Region Norrbotten och de 14 kommunerna i länet.

Annons