SSAB masugn

SSAB fortsätter förbättra resultatet. Foto: Lennart Håkansson

SSAB fortsätter att gå bättre

Luleå SSAB fortsätter att förbättra sitt resultat, trots politisk turbulens kring handelshinder för stål.

Efter ett bra fjärde kvartal redovisar bolaget en försäljning under helåret 2018 på 74.941 miljoner kronor, jämfört med 66.059 miljoner året före.

Rörelseresultatet före avskrivngar och jämförelsestörande poster (EBITDA) blev 8.952 miljoner kronor (7.591). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 5.181 miljoner kronor (3.838).

Resultat efter skatt blir 3.805 miljoner kronor (2.311).

"Under 2018 har vi följt vår plan mot de strategiska tillväxtmålen för 2020. Det är centralt i vår strategi att förbättra produktmixen och få en mer stabil utveckling över konjunkturcykeln. I verksamheten är högsta prioritet att åstadkomma en högre, jämnare produktion samt en säkrare arbetsplats. Resurser fokuseras på förebyggande åtgärder och vi intensifierar vårt arbete med kontinuerliga förbättringar och att minska rörelsekapitalet", skriver vd och koncernchef  i en bokslutskommentar.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1.50 kronor per aktie, en ökning från förra årets 1,0 krona per aktie.

 

Annons