Två projekt får stöd för hållbart byggande

Luleå Två projekt i Norrbotten får stöd från Boverket till innovativt och hållbart bostadsbyggande.

MAF Arkitektkontor får 370.000 kronor i stöd för sitt projekt Flexi-home. Pro Development Sverige AB får 750.000 kronor för att ta fram prospekteringsmetodik för återanvändning av stålkonstruktioner.

Totalt delar Boverket ut 140 miljoner kronor till 60 projekt.

Stödet gick att söka under hösten 2018 för att utveckla eller använda en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process. Totalt kom det in 152 ansökningar, varav 60 har beviljats stöd. Sökande har varit företag, men även universitet, kommuner och föreningar har sökt stöd.

Annons
Annons