Kaunis Iron Ansökan

Per-Erik Lindvall, vd och Åsa Allan, platschef för Kaunis Iron. Foto: Kaunis Iron

Kaunis Iron lämnar in ansökan om nytt verksamhetstillstånd

Pajala Under onsdagen lämnade Kaunis Iron in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om nytt verksamhetsstillstånd som möjliggör ökad gruvbrytning i Pajala.

Ansökan gäller den befintliga verksamheten i Kaunisvaara och att få öppna två nya gruvor i närheten: Sahavaara och Palotieva.

När den gruvbrytning som ansökan gäller är i full drift innebär det mer än en fördubbling av gruvbrytningen i Pajala. I dag producerar Kaunis Iron cirka 2 miljoner ton järnmalm per år. När det nya tillståndet är klart kommer bolaget att kunna leverera cirka 5 miljoner ton per år.

I sin ansökan lägger Kaunis Iron stor vikt vid att beskriva miljökonsekvenserna av den kommande gruvdriften. Företaget skriver att den nuvarande och den planerade verksamheten uppfyller målen i Sveriges arbete med Agenda 2030, samtliga miljökvalitetsmål och de krav som ställs i en Natura 2000-prövning.

Man lyfter också de socio-ekonomiska effekterna för samhället i Pajala, där redan i dag gruvdriften skapar totalt cirka 500 arbeten.

Nu hoppas bolaget på en snabb tillståndsprocess och skriver i ett pressmeddelande:

"En effektiv och snabb tillståndsprocess borde vara en självklarhet i Sverige då utdragna processer riskerar stora värden för individ, bolag och samhälle. Vår förhoppning är att vi innan nästa sommar ska ha ett nytt tillstånd på plats."                                  

Annons