Anne Graf

Anne Graf, vd för Hydro66.

Norrbotten får det Norrbotten förtjänar

Krönika Det offentliga Norrbotten satsar varje år upp mot en halv miljard på näringslivsutveckling och olika tillväxtsatsningar, men bara ett par miljoner på konkreta säljinsatser. Det borde satsas 10-20 gånger mer på utåtriktat arbete än vad det gör i dag, skriver Anne Graf och Peter Ericson i en krönika.

De flesta vet att det inte händer något om man inte gör något. De vet också att konkurrensen för många varor och tjänster är global. I Norrbotten vill vi, som så många andra platser i världen, göra det bästa av våra tillgångar och förutsättningar. Vi har pratat i många år om riskerna med urbaniseringen och hur vi blir äldre och färre i Norrbotten. Det blir svårare att bedriva sjukvård och att hålla mindre skolor öppna. Samhällen som våra mor- och farföräldrar slet för att bygga upp avfolkas successivt.

Vi vet att det går att vända den här trenden, vi har fantastiska förutsättningar på den här platsen. Det finns så många bra exempel som redan är väl beskrivna av många andra.

Men det går för sakta. Norrbotten växer inte i takt med sina förutsättningar. Luleå växer inte i takt med andra regioncentra. Vi blir fortfarande äldre och färre. Kvinnorna och de unga känner sig inte tillräckligt välkomna. Vi är inte på banan med digitaliseringen. Vi gör för lite och för sakta.

1. En fråga som vi möts av i kontakter och möten med internationella aktörer är ”Who runs the North?” Det är inte helt enkelt att svara på frågan, vem är det som leder och pekar ut vår riktning i vårt län?

2. Nya företag och investeringar kommer inte hit av sig själva. Trots att det i alla år har stått i alla regionala måldokument att vi vill ha fler investeringar, nya jobb och fler nya invånare i alla våra kommuner så gör vi inte en tillräckligt god insats på det stora hela. Vi åker runt och pratar med varandra hemma i Norrbotten och tror att det ska leda till något nytt.

3. Alldeles för lite resurser satsas på proaktivt säljarbete för regionen, alltså att göra verkstad av målen med fler investeringar, nya jobb och fler invånare. En kvalificerad gissning är att det offentliga Norrbotten totalt sammantaget varje år satsar åtminstone 500 miljoner på näringslivsutveckling och olika tillväxtsatsningar. De konkreta utåtriktade säljinsatserna bedöms ligga på ca 2-2,5 miljon per år. Det innebär att försäljningsarbetet motsvarar 0,5% av alla näringslivssatsningar. Vilket företag skulle bli framgångsrikt med denna säljstyrka? Varför skulle det vara annorlunda för en region eller en kommun?

4. Säljarbetet för en av våra stora möjligheter runt elintensiv industri har till stor del lämnats över till elproducenterna vars huvudsakliga syfte är att sälja el på en nationell arena, inte att skapa regional utveckling i Norrbotten.

5. Vi förlitar oss för mycket på statens investerings- och exportfrämjande organ Business Sweden, men det är långt till Norrbotten från Stockholm, och vi upplever att i deras ögon löser Mälardalen allt bäst själva.

6. Det finns bara några enstaka personer som utgör Norrbottens säljstyrka. Däremot finns det många främjandeorganisationer som har egna VDar, ekonomiansvariga, varumärken och kommunikatörer. En stor del av deras jobb går ut på att mötas sinsemellan, säkerställa sin egen finansiering och upprätthålla synligheten i Norrbotten och hos sina finansiärer och ägare. 

Det är upp till oss, precis som det alltid har varit. Och det är bra, för ingen säljer Norrbotten så bra som vi själva. Vi har de bästa förutsättningarna, vi vet vad som ska göras och vi har bevisad kompetens. Varför gör vi inte mer?

Vad kan vi då göra för att åstadkomma mer?

1. Norrbotten behöver utveckla ett tydligare ledarskap rörande etableringar och internationella investeringar. De stora finansiärerna av tillväxtsatsningar och näringslivsutveckling har antingen för låg ambitionsnivå eller otillräcklig kunskap och förmåga att skapa verkstad. Den nya regionala utvecklingsstrategin innehåller många önskemål och föreställningar om vad Norrbotten kan erbjuda resten av världen, men prioriterar inte operativt arbete som skapar utveckling.

2. Tillsätt tillräckliga resurser för det utåtriktade arbetet med att sälja regionen. Det handlar om vår framtid, om arbetstillfällen och kompetensförsörjning. Vår uppfattning är att det borde satsas 10-20 gånger mer resurser på utåtriktat arbete än vad som görs idag. Vi är säkra på att detta skulle leda till fler internationella etableringar.

3. Ta tillvara på de resurser som finns från nationella och internationella resurser från organisationer som t ex Business Sweden, men förstå att initiativet, drivet och målmedvetenheten måste komma från regionen.

4. Vara djärva och göra saker på ett nytt sätt, så att vi kan lyckas med att uppnå bilden av Norrbotten enligt den nya regionala utvecklingsstrategin för 2030: “Entreprenörer, företag och internationellt kapital samlas i Norrbotten och nya företag blomstrar”.

Det är upp till oss, precis som det alltid har varit. Och det är bra, för ingen säljer Norrbotten så bra som vi själva. Vi har de bästa förutsättningarna, vi vet vad som ska göras och vi har bevisad kompetens. Varför gör vi inte mer?

Vi i Norrbotten får det vi förtjänar, så det är bara bestämma sig för vad vi vill ha.

Anne Graf, vd Hydro66 och tidigare affärschef på The Node Pole

Peter Ericson, tidigare ordförande The Node Pole

Annons