Teija Aho Guldhaven

Guldhaven Pelagiskas vd Teija Aho. Foto: Simon Eliasson

Guldhaven börjar fiska brax och id

Kalix Fiskeföretaget Guldhaven Pelagiska ska börja fiska brax och id.

Satsningen görs för att minska övergödningen i havet. Samtidigt ska man utveckla nya produkter som går att sälja.

– Fosfor och kväve har ökat i Bottenviken vilket har lett till ökad algblomning och övergödning. Förekomsten av just brax och id har ökat väldigt mycket på senaste tiden, de trivs när vattnet blir varmare. Genom att minska deras biomassa kommer vi att få ner fosfor- och kvävehalten vilket är bra för miljön, säger vd Teija Aho, till Norrbottens Media.

Man kommer att använda speciella fiskevårdsryssjor som tagits fram i Finland där man redan har den här sortens fiske. Guldhavens Pelagiska samarbetar i det här med Sveriges lantbruksuniversitet.

Guldhaven Pelagiska hette tidigare Guldfisken och startades i Påläng av Kent Karlsson och Arnold Bodlund. För två år sedan köpte man Fiskcentrum i Piteå. Företaget har länge arbetat med att utveckla ett hållbart fiske.

Annons