Åsa Allan

Åsa Allan, platschef för Kaunis Iron i Kaunisvaara. Foto: Lennart Håkansson

Kaunis Iron lämnar in ny ansökan om tillstånd

Pajala Kaunis Iron lämnar inom några veckor in en ny ansökan om miljötillstånd för gruvbrytning i Pajala. Arbetet med ansökan har kostat företaget mer än 10 miljoner kronor. Ett nytt tillstånd enligt ansökan möjliggör fördubblad brytning och hundratals nya arbetstillfällen. 

Det nuvarande tillståndet, som ifrågasatts av Naturvårdsverket, gäller till 2025. Nu hoppas Kaunis Iron att ett nytt tillstånd kan bli klart inom två år.

Den nya ansökan som lämnas in till Mark- och miljödomstolen inom kort består av över 10.000 sidor i sex pärmar och har kostat mer än 10 miljoner kronor att ta fram.

- Vi vill ta ett annat grepp om tillståndsprocessen, med fokus på helheten. Inte bara miljöaspekterna, utan också sociala och socioekonomiska aspekter, säger Åsa Allan, platschef i Kaunisvaara.

Går ansökan igenom kan Kaunis Iron öppna två gruvor till, Sahavaara och Palotieva, vilket innebär fördubblad produktion, att antalet sysselsatta i produktionen ökar från 350 till 600 personer och livslängden för gruvbrytning i Pajala kan förlängas till upp mot 40 år. 

Det är snart ett år sedan första salvan sköts i Tapuligruvan (Kaunisvaara) och enligt Kaunis Irons vd Per-Erik Lindvall har utvecklingen gått enligt plan så här långt. I maj i år nådde man full produktion, 180.000 ton malm, vilket ger en årsproduktion på drygt 2 miljoner ton.

- Det här går bra, bättre än vi trodde när vi startade. Jag känner en trygghet i dag som är större än jag trodde i början, säger Per-Erik Lindvall.

Enligt honom så omsatte man 140 miljoner kronor i maj och företaget har haft ett positivt kassaflöde på 35 - 50 miljoner kronor per månad under våren. Bidragande till det är det högre järnmalmspriset och den svaga svenska kronan.

Det är ingen som vet om Naturvårdsverket kommer att gå vidare i sina försök att stoppa gruvan med hänvisning till det gamla tillståndet, efter att en ny ansökan kommit in till Mark- och miljödomstolen.

Annons