Skanska söker bygglov för nytt kontorshus på Östermalm

Luleå Skanska söker bygglov för att bygga ett nytt kontorshus på Östermalm. 

Företaget vill samla all sin verksamhet i Luleå till ett kontor, skriver Norrbottens Media. 

Fastigheten där man vill bygga ligger i närheten av Trafikverkets lokaler på Östermalm.

Den planerade byggnadsytan är 3.821 kvadratmeter. Det är mer än gällande detaljplan tillåter, men miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det är en mindre avvikelse som kan godtas. Förslaget ska upp i miljö- och byggnadsnämnden.

Delar av fastigheten ska hyras ut till externa hyresgäster.

Annons