SSAB O Plannja 2

Magnus Andersson, SSAB, signerar kontraktet med Claes Axelsson, Plannja, som bekräftar att Plannja är Green Coat-partner till SSAB.

SSAB utser Plannja till partner

Luleå SSAB utser Plannja till partner för sitt varumärke Green Coat.

Green Coat är SSAB:s varumärke för miljövänliga, färgbelagda stål för tak, fasader och regnvattensystem. Det är ett patenterat system där svensk rapsolja ersatt en stor del av fossilt lösningsmedel i färgen. Det ger byggindustrin chans att bygga hållbart.

Nu utser SSAB Plannja till Green Coat-partner i Skandinavien.

- Vi går mot en alltmer ekologiskt hållbar framtid, där färgbelagda stål kan spela en viktig roll när det kommer till byggnader och arkitektur. Vi gläder oss över att få med Plannja som partner på den här resan, säger Magnus Andersson, säljchef i Sverige för färgbelagda produkter på SSAB.

Plannja började redan 1967 leverera tak- och fasadprodukter med tillbehör. Nu går utvecklingen mot mer hållbara och miljöanpassade material.

- Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt arbete med att arbeta med ett miljöanpassat sortiment för Skandinavisk byggmarknad. Stål är redan återvinnings- och åter användningsbart till 100 procent utan kvalitetsförlust och med Green Coat produktsortiment kan vi inom Plannja addera ytterligare miljöfördelar, säger Claes Axelsson, affärschef för Skandinavien på Plannja.

Annons