Inlandsbanans Styrelse

Från vänster: Stefan Ovrell, Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, Katarina Nyberg Finn, styrelseordförande, Therese Kärngard, Per-Anders Westhed, Greger Lindqvist, Tore Oskarsson. Saknas på bilden Per-Olov Wedin, Krister Nyström och Johnny Holmgren.

Stefan Ovrell till Inlandsbanans styrelse

Gällivare Företagaren och politikern Stefan Ovrell är invald i styrelsen för Inlandsbanan AB.

Vid årsstämman nyligen valdes ny styrelse till koncernens bolag Inlandsbanan AB, Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB.

Ny ordförande blev Katarina Nyberg Finn, Östersund. En av de nya ledamöterna är Stefan Ovrell, Gällivare, företagare och politiker (MP).

– Med ett ökat fokus på transporter på järnväg och en ökad miljömedvetenhet har vi möjlighet att utveckla trafiken. Investeringen i nya motorvagnar är bara första steget. Att få till en utveckling av Inlandsbanan blir styrelsens viktigaste fokus framåt för att ytterligare kunna bidra till tillväxten i inlandet, säger Katarina Nyberg Finn.

Hela styrelsen ser ut så här:

Katarina Nyberg Finn, Östersund (ordförande), konsult i eget företag.

Therese Kärngard, Hackås, kommunstyrelseordförande i Bergs kommun.

Johnny Holmgren, Stensele, terminalchef för NLC Storumanterminalen.

Stefan Ovrell, Gällivare, företagare som driver fastighetsbolag. Politiker (MP).

Greger Lindqvist, Dorotea, kommunalråd i Dorotea kommun.

Per-Olov Wedin, Bromma, vd och koncernchef för Sveaskog.

Krister Nyström, Kristinehamn.

Per-Anders Westhed, Falun, vice ordförande i Inlandskommunernas ekonomiska förening.

Tore Oskarsson, Östersund, arbetstagarrepresentant.

Annons