Niklas Jonsson

Niklas Jonsson, vd för Almi Företagspartner Nord.

Tillväxtviljan är störst i Norrbotten och Kalmar

Luleå Nio av tio av Norrbottens små och medelstora företag har tillväxtambitioner.

Det visar en kartläggning som Origo Group gjort på beställning av Almi Företagspartner.

Två av tre företag i Norrbotten vill nyanställa och drygt åtta av tio vill satsa på hållbarhet.

– Vi hoppas att vi kan få en rejäl tillväxt bland våra drygt 11.000 aktiebolag framöver och som dessutom har en hög efterfrågan på arbetskraft.  Det är också glädjande att drygt fyra av tio företag har en potential att växa internationellt, säger Niklas Jonsson, vd Almi Nord.

Drygt vart fjärde företag i länet exporterar och vart tredje importerar varor och tjänster. Av dem som inte exporterar uppger över 40 procent att deras produkter och tjänster har en potential för export.

Det största hindret för företag med hög tillväxtvilja är att hitta rätt kompetens, visar undersökningen.  Det näst största hindret är kapital.

– För företag som vill växa är finansiering en trång sektor. Almi kan tillgodose en mindre del och bli en dörröppnare till bankerna. Därför är det glädjande att företagen länet i mindre grad upplever att det är svårt att finna finansiering, säger Niklas Jonsson.

Annons