Visit Luleå (butiker Storgatan) Foto: Camilla Niemi

Foto: Visit Luleå

Turismen växer med fler utländska besökare

Luleå I fjol omsatte svensk turistnäring 337 miljarder kronor, en ökning med 6 procent mot året innan. Utländska besökare stod för drygt 40 procent eller 144 miljarder.

Det är ändå en avmattning av tillväxttakten, jämfört med tillväxttakten året innan, enligt Tillväxtverket som redovisar statistiken.

Turismen växer snabbt som exportnäring och blir allt viktigare för svensk ekonomi. Andelen turism i relation till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,9 procent (2013) till 6,4 procent (2018). 

Näringen sysselsätter totalt 172.000 personer och skapade 3.000 nya jobb under 2018 (mätt som genomsnittligt antal anställda under året).

- Trendmässigt fortsätter turismen att öka i Sverige. Den svagare svenska kronan kan ha påverkat utvecklingen till viss del. Däremot går det inte att se något tydligt samband över tid mellan kronkursen och turismkonsumtionen i Sverige. Turismen drivs också av andra faktorer, till exempel en stark global trend med ökat internationellt resande, säger Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf.

Annons