Fjällvandring

En ny strategi för besöksnäringen ska tas fram. Foto: Lennart Håkansson

De ska ta fram ny strategi för besöksnäringen

Luleå Swedish Lapland Visitors Board ska tillsamman med tre andra regionala turistorganisationer delta i det nationella arbetet med en ny strategi för Sveriges besöksnäring.

- Det är självklart viktigt att vi är med och bidrar i den nationella strategin för vår näring. Som Sveriges arktiska destination har vi en särprägel. Dessutom är vi den enda destinationen med landgräns till två andra länder och vi vill förstås verka för ett sömlöst resande över gränserna i den arktiska regionen, säger Erika Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Strategiarbetet ska ske genom så kallade Think-tanks där strategiska områden ska diskuteras och utvecklas.

- Syftet med arbetet är att peka ut vägen för hela besöksnäringens hållbara utveckling, både på kort och lång sikt. Det sker i form av en process som tar avstamp i projektet Visit the Future med visioner och delmål som byggs upp längs vägen, säger Anna Hag, projektledare på Svensk Turism AB.

- För att fånga upp just våra företags åsikter om utvecklingen framåt går vi i dagarna ut med en undersökning till regionens besöksnäringsföretag, säger Erika Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Annons