Hermelinen Till Boden

Per-Erik Mattsson, vd för Hermelinen och Erik Svensson, vd för Bodens Utveckling.

Hermelinen etablerar sig i Boden

Boden När nya mötesplatsen Nybygget på Boden Business Park står klar kommer Läkarhuset Hermelinen att öppna där.

Till en början etablerar Hermelinen en träningsanläggning. Det är första steget i Hermelinens expansion utanför Luleå.

– Det kommer också vara vårt första försök in i den digitala sjukvården. Med hjälp av digitala hjälpmedel hoppas vi att i ett andra steg kunna erbjuda bodensare vårdlösningar på Boden Business Park, säger Per-Erik Mattsson, vd för Hermelinen.

– Vi är mycket glada att kunna välkomna Hermelinen till Boden, som första etableringsort utanför Luleå. Hermelinens unika kompetenser kommer att ge både Bodens kommun och Boden Business Park ytterligare spets, säger Erik Svensson, vd för Bodens Utveckling.

Den nya anläggningen ska stå klar under hösten 2019.

Hermelinens verksamhet i Luleå kommer att fortsätta som vanligt. I Luleå har Hermelinen sedan tidigare verksamhet som täcker områdena avancerad sjukvård, operationsverksamhet, estetik, företagsservice, fysioterapi, träning och friskvård.

Annons