Hybrit Får Pris

Martin Pei tar emot priset från Naturvårdsverket. Foto: Ted Karlberg / Attraction Media

Hybrit prisas av Naturvårdsverket

Luleå Projektet Hybrit som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall har fått Naturvårdsverkets miljömålspris för "Mod och tempo".

Naturvårdsverkets miljömåleris är instiftat för att uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Hybrit är en pilotanläggning som byggs i Luleå för att tillverka stål utan kol. Istället för kol som ger koldioxidutsläpp, ska den nya tekniken använda vätgas i stålprocessen.

Martin Pei, Hybrits ordförande och teknisk direktör på SSAB, tog emot priset på konferensen Miljömålsdagarna i Karlskrona.

Juryns motivering lyder:

"De har tagit sig an den enorma utmaningen att förändra den svenska stålproduktionen och göra den helt fossilfri. Med banbrytande nytänk och stort mod har företaget visat att det inte finns några hinder för att tillverka stål med vätgas istället för kol. Förutom att projektet kan förändra svensk ståltillverkning, som står för tio procent av Sveriges växthusgasutsläpp, så har det också potential att sprida tekniken globalt och kapa en väsentlig del av världens klimatpåverkande utsläpp. Initiativet HYBRIT är en föregångare i ordets rätta bemärkelse!"

Övriga mottagare av Naturvårdsverkets miljömålspris var förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg som fick pris för "Uthållighet och långsiktighet", och Lennart Henriksson, ekolog, som prisas som "Årets inspiratör". 

Annons