Lättare Lastbil

Elektrifieringen av tunga transporter är en del av ett nytt EU-projekt som koordineras av LTU i samarbete med Scania. Bild: Scania

Lättare lastbilar med varmformat stål

Luleå Ett EU-projekt lett av Luleå tekniska universitet i samarbete med Scania ska ta fram lättare lastbilskonstruktioner. Det är elektrifieringen av tunga transporter som driver på utvecklingen.

Lastbilarna går att göra lättare med varmformat stål. Vilket leder till effektivare godstransporter när lastbilarna kan ta mer last.

– Dagens chassidesign för lastbilar bygger på en 120 år gammal ramkonstruktion. Nu behövs en helt ny konstruktion som möter framtidens behov. Med dagens tunga batterier för eldrivna lastbilar, krävs nya lättare ramkonstruktioner som dessutom kan lagra och skydda batterierna, säger Mats Oldenburg, projektledare för EU-projektet Warm Light och professor i hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet.

Används konstruktionen för bränsledrivna lastbilar minskar utsläppen av koldioxid per kilo last.

EU-projektet koordineras av Luleå tekniska universitet och löper under 3,5 år. Budgeten är på drygt 1,15 miljoner Euro, varav LTU har tilldelats cirka tre miljoner kronor. Förutom LTU består konsortiet av Scania, Eurecat Technology Centre (Spanien), Voestalpine Stahl (Österrike), CRF Centro Ricerche FIAT (Italien) och Conex Concurrent Engineering Experts (Sverige).

Annons