LKAB organiserar om

Kiruna Markus Petäjäniemi blir enhetschef på LKAB:s enhet Teknik- och processutveckling, efter att en tid ha varit tillförordnad chef. Det sker som en del i en organisationsförändring inom bolaget.

Omorganisationen innebär att enheten Försäljning och logistik delas upp mellan Division norra och Teknik- och processutveckling. Enheten Teknik- och processutveckling byter samtidigt namn till Marknad och teknik.

Logistikavdelningen fortsätter att ha ett koncernövergripande uppdrag, men kommer att tillhöra Division norra. Jan Lundgren, som nu är tillförordnad enhetschef för Försäljning och logistik, övergår till tjänsten som avdelningschef för Logistik.

Antalet medarbetare påverkas inte av omorganisationen. Förhandlingarna med de fackliga organisationerna är genomförda. Förändringarna gäller från den 1 juni 2019.

Annons