LKAB testar biobränsle i pelletsverk

Malmberget LKAB ska bygga en pilotanläggning i Vitåfors där man ska testa att använda biobränsle istället för olja när man tillverkar järnmalmspellets.

Faller försöket väl ut ska LKAB konvertera sina pelletsverk för användning av biobränsle istället för fossil olja. I första hand ska man testa bioolja som är restprodukter från skogsindustrin.

Bygget startar inom kort och ska vara klart för att köra igång testverksamheten om ett år, våren 2020.

Det är en del av Hybrit-projektet där LKAB, SSAB och Vattenfall samarbetar om att utveckla en stålprocess som använder vätgas och förnybar energi för kunna göra stål på ett hållbart sätt utan fossila bränslen som olja och kol.

Planerna redovisades vid en pressträff under måndagen där man också berättade om planerna på att lägga ett tillfälligt lager för vätgas i Svartöberget i Luleå, i direkt anslutning till den pilotanläggning för fossilfri stålproduktion man bygger där.

Annons