Fjärrvärmetank

Skiss på den tänkta fjärrvärmeackumulatorn i Luleå. Bild: Luleå Energi

Planer på stor fjärrvärmetank

Luleå Luleå Energi planerar för ett stort energilager, en fjärrvärmetank som kan rymma 30.000 kubikmeter varmvatten.

Att lagra varmvatten som kan användas vid behov innebär minskade koldioxidutsläpp och högre leveranssäkerhet.

- Med ett energilager av den här typen kan vi öka miljövänlig fjärrvärmeproduktion samt ha en extra buffert vid kortare störningar i fjärrvärmeleveranserna, säger Magnus Johansson, chef för värme och kyla på Luleå Energi.

En förstudie ska göras i sommar och beslut kan tas till hösten.

- Hur vi producerar, transporterar och använder energi är en av de absolut viktigaste nycklarna för att samhället ska klara av många av framtidens utmaningar. För oss skulle det här vara ett stort steg mot vårt mål att 2030 vara helt fossilfria vad gäller primärenergi i vår fjärrvärmeproduktion. Det är bland annat den här typen av lösningar som gör att vi kan möta morgondagens nya förutsättningar, säger Anneli Sjömark, vd för Luleå Energi.

Annons