Anders Hermanson BnearIT

Anders Hermansson, vd för BnearIT AB och Smart Recycling Norden AB.

Smart Recycling får avtal med Svensk Glasåtervinning

Luleå Smart Recycling Norden AB, grundat av BnearIT i Luleå, har tecknat avtal med Svensk Glasåtervinning. Ett uppdrag som kan betyda mycket för Luleåföretaget.

-Vi är mycket glada över avtalet med Svensk Glasåtervinning, som vi vann i internationell konkurrens. Samarbetet kommer inte bara att bidra till vår framtida utveckling utan kommer även att göra det möjligt för oss att ta kontakt med andra lokala och internationella kunder, säger Anders Hermansson, vd för Smart Recycling Norden AB.

Smart Recycling-systemet är en produkt som BnearIT har utvecklat och som mäter nivåer i återvinningscontainrar. En sensor som mäter nivån i containern kommunicerar via en molnplattform med operatören av sophanteringen. Tömningen kan bli effektivare och energiförbrukningen sänkas för både privatpersoner och företag. Transporterna för lämning och tömning minskar, liksom nedskräpningen kring servicestationerna.

Bolaget har nu fått ett avtal med Svensk Glasåtervinning som ligger främst i världen när det gäller återvinningsglas. Företaget återvinner merparten av alla glasförpackningar i Sverige. Glasåtervinningsbehållarna, runt om i Sverige, töms antingen för ofta, med negativa konsekvenser för miljön och ekonomin eller för sällan med risk för skräp och med offentliga klagomål som följd.

-Jag tycker att detta är en spännande och hållbar satsning. Det bygger på en innovativ teknisk lösning med stor marknadspotential. Det ska bli spännande att följa deras resa, säger Erik Nyström, Norrlandsfonden.

Norrlandsfonden deltar med finansiering.

Annons