Företagarnas Tårtkalas (1)

Företagarna bjöd politikerna i Luleå kommunfullmäktige på tårtkalas under måndagen.

Hälften av de kommunala intäkterna kommer från privata företag

Luleå Hälften av kommunernas intäkter kommer från de privata företagen. Det visar en ny rapport från organisationen Företagarna.

För Luleå är siffran något lägre än riksgenomsnittet, 42 procent. För Norrbotten som helhet är snittet att 39 procent av de kommunala intäkterna kommer från privatsektorn. 

Störst andel står småföretagen för, 23 procent av Luleå kommuns intäkter, 25 procent av skatteintäkterna i Norrbotten och för riket gäller att småföretagen bidrar till de kommunala intäkterna med 29 procent.

Resultatet visar att småföretagen och deras anställda sammantaget står för de klart största skatteintäkterna på kommunal nivå. En av fyra kommunala skattekronor kommer från den offentliga sektorn. Pensionärer står för 15 procent av de kommunala skatteintäkterna och tre procent kommer från övriga organisationer.

Under måndagen bjöd Företagarna kommunfullmäktige i Luleå på välfärdstårta med siffrorna för Luleå kommun tryckta på tårtan. Under tisdagen ordnar Företagarna Boden ett tårtkalas med samma budskap för beslutsfattare och företagare på Bodensia.

På Företagarnas hemsida finns hela rapporten med siffror för alla kommuner.

Annons