Hög investeringstakt i vindkraft

Sverige Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi har investeringsbeslut på närmare 62 miljarder kronor fattats i vindkraft sedan 2016.

Enligt Svensk vindkraft kommer projekten som driftssätts under perioden 2017 till 2021 att generera 19,1 terawattimmar el per år.

– Den höga investeringstakten är resultatet av en kraftfull klimat- och energipolitik. Införandet av klimatlagen och energiöverenskommelsens mål ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 har haft stor betydelse, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk vindenergi, som beräknar en fördubbling av vindkraftsel i Sverige från 2018 till 2022, upp till 35 terawattimmar per år.

– Energiöverenskommelsens mål om 18 TWh ny förnybarelproduktion till 2030 kommer att nås minst 9 år i förtid. Den snabba utbyggnaden är imponerande och hoppingivande, men snart är alla lågt hängande frukter plockade, säger Charlotte Unger Larson i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen vill bland annat se snabbare tillståndsprocesser och en modernisering av elnätet.

Annons
Annons