Bolagshotellet

Bolagshotellet i Kiruna. Foto: Fredric Alm

LKAB och Peab tecknar kontrakt om nytt bolagshotell

Kiruna Det klassiska Bolagshotellet i Kiruna ska återuppbyggas utifrån 1925 års ritningar. LKAB och Peab startar nu första fasen i en samverkansentreprenad.

Det nya bolagshotellet ska se likadant ut på utsidan, medan det invändigt ska anpassas till modern standard.

– Vi vill bevara känslan från det tidigare hotellet och tillföra de möjligheter som dagens teknik innebär. Bolagshotellet har varit ett landmärke för Kirunaborna och samtidigt en aktiv och mycket betydelsefull del av LKAB:s verksamhet under nästan 120 år. Det arvet vill vi att den nya byggnaden ska överta, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

I samverkansentreprenadens första fas ska LKAB och Peab ta fram bygglovshandlingar och gemensamt beräkna kostnaden för anläggandet.

– Att arbeta i den här samverkansformen med LKAB:s historiska kunskap om husets mjuka värden och vår tekniska expertis och erfarenhet bådar gott för det nya Bolagshotellet, säger arbetschef Anders Stöckel på Peab.

Det ursprungliga Bolagshotellet uppfördes 1901 och måste flyttas i samband med stadsomvandlingen i Kiruna. Först tänkte man flytta hotellet till en ny plats vid berget Luossavaara, tillsammans med andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Men det gick inte då dokumentationsunderlag och faktisk konstruktion inte stämde överens och en flytt skulle innebära för stora risker. Nu uppförs i stället den nya byggnaden på platsen. Det ska vara klart till september 2021.

Det finns inga ritningar kvar från byggåret 1901, de äldsta är från 1925.

Annons