Mirror får större uppdrag av Sveaskog

Kalix IT-företaget Mirror får utökat uppdrag av Sveaskog. Uppdraget innebär att Kalix-företaget ska ta hand om första linjens support för alla Sveaskogs IT-system.

– Verksamheten är beroende av en effektiv supportorganisation med snabb respons och ett stort mått av lyhördhet för mångfalden av frågor och behov av stöd i såväl den administrativa som den operativa verksamheten. Mirror har mött våra högt ställda krav på en organisation som kan ta sig an den utmaningen, säger Andreas Lindfeldt, IT-chef på Sveaskog.

Mirror har sedan tidigare samarbete med Sveaskog kring webbredaktion i Sveaskogs interna och externa kanaler.

Annons