9D86e07e2b3865ec 800X800ar

NCC fortsätter bygga infrastrukturprojektet Östra länken i Luleå. Foto: NCC.

NCC fortsätter bygga Östra länken

Luleå Ordervärdet uppskattas till cirka 150 miljoner kronor, skriver NCC i ett pressmeddelande.

Vatten- och avloppsprojektet inom Östra länken startade 2014. Nu inleds nästa steg i utbyggnaden, skriver NCC i ett pressmeddelande. Det totala värdet på de sju etapper som ska pågå fram till 2026 beräknas till cirka 1 miljard kronor.

− NCC har i samverkan med kommunen tidigare genomfört första utbyggnaden av vatten- och avloppssystemet Östra länken. Nu går vi vidare med utbyggnaden av Östra länkens fortsättning och har tecknat kontrakt för första etappen av de sju, säger Erik Sandström, projektchef Infra, NCC Infrastructure, i ett pressmeddelande.

Inom projektet ska en ny cirkulationsplats anläggas tillsammans med vatten- och avloppsledningar.

− Som lokala byggare i Luleå känner vi stort engagemang i att tillsammans med kommunen fortsätta utbyggnaden av vatten- och avloppsinfrastrukturen och att öka kapaciteten i ledningsnätet så att Luleå kan växa. Vår lokala kännedom och erfarenhet av tidigare etapper i Östra länken är till stor nytta för det fortsatta arbetet, säger Erik Sandström projektchef Infra, NCC Infrastructure.

Annons
Annons