Årets Innovatörer

George Nikolakopoulos, Årets Innovatör för anställda vid Luleå tekniska universitet, Philip Engström, Årets Alumn, Anita Lindfors, Norrbottens kommuner, Årets Samverkanspris och Kristina Ulander Årets Innovatör student

Årets innovatörer vid LTU

Luleå George Nikolakopoulos, professor i reglerteknik har utsetts till Årets innovatör för att ha utvecklat autonoma drönare som kan göra arbetsmiljön i gruvor säkrare.

– De autonoma drönarna kan öka säkerheten för människor som arbetar i gruvor, genom att drönarna undersöker om ett visst område är tillräckligt säkert att vistas i. Det är jätteroligt att robotikgruppen vid Luleå tekniska universitet har intagit en ledande position inom detta område, säger George Nikolakopoulos, som utsågs till årets innovatör för anställda vid LTU.

Årets innovatör student, tilldelades Kristina Ulander, på sjuksköterskeprogrammet, för hennes rörelseregistrerande madrass som kan hjälpa till att förebygga trycksår hos patienter.

Årets samverkanspris tilldelades Anita Lindfors, Norrbottens kommuner, för hennes arbete med att skapa synergier mellan näringsliv och akademi.

Philip Engström fick ta emot pris som Årets alumn.

Annons