Digiprocess

David Sjödin, projektledare och biträdande professor, Linus Thomson, doktorand, och Vinit Parida, professor, ska tillsammans jobba med projektet Digiprocess

Digitalisering ska främja samarbete

Luleå Forskare vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa små och medelstora företag i processindustrin i norra Sverige och Finland att samarbeta genom att utveckla nya digitala tjänster och affärsmodeller.

– Det finns ett stort omställningsbehov i regionens industri, särskilt hos de mindre företagen. De behöver bli bättre på att använda sig av nya digitala teknologier, till exempel artificiell intelligens och automation. På så vis kan företagen skapa nya tjänsteerbjudanden och nå en större global marknad, säger David Sjödin, projektledare och biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Projektet Digiprocess handlar om att utveckla så kallade ekosystem-affärsmodeller, som går ut på att flera företag samverkar för att tillsammans möta kundernas behov. Företagen ska också utveckla nya tekniska piloter och testa tekniska lösningar.

– Det skulle till exempel kunna vara ett system som använder artificiell intelligens för att förutsäga när en maskin håller på att gå sönder, eller digitala platformar som möjliggör informationsdelning mellan företag. Vi försöker stimulera företagen att ta till sig av nya digitala teknologier och dess möjligheter, säger David Sjödin.

Projektet har en budget på 19 miljoner kronor och kommer att genomföras i samarbete med cirka 50 små och medelstora företag som producerar tjänster till processindustrin. Och 15 av deras stora kunder i norra Sverige och Finland, företag som Boliden, Smurfit Kappa och SCA. Det finansieras av EU och deltar gör LTU och IUC Norr, tillsammans med universitet och industripartners i norra Finland.

Annons