Birgit Öhlund

Birgit Öhlund, affärsutvecklare på Visit Luleå. Foto: Lennart Håkansson

Kompetenslyft för handeln startar i Luleå

Luleå Under onsdagen startar den nationella satsningen Kompetenslyft för handeln. Luleå är först ut av tio noder i projektet.

I Visit Luleås regi deltar 51 representanter för handelsföretag i Luleå, Piteå och Boden, i en treårig utbildning som handlar om hur handeln kan agera i den snabba digitaliseringen och förändringen av konsumtionsmönster. Utbildningen är till för ägare, chefer och anställda i handelsföretag.

Huvudman för projektet är Handelsrådet, en organisation som drivs gemensamt av arbetsgivare och fack inom handeln. Handelsrådet valde Luleå som den nordliga noden i utbildningssatsningen.

- Handelsrådet kontaktade oss och frågade om vi ville koordinera projektet eftersom Luleå  är regionalt handelscentrum och det händer mycket här, säger Birgit Öhlund, affärsutvecklare på Visit Luleå.

Utbildningssatsningen finansieras av EU genom Europeiska socialfonden. Den vänder sig till handelsföretag med max 49 anställda, som är direkt ägda eller majoritetsägda franchiseföretag. Några av de företag som deltar är Snabba Steg, Lapland Heartwork och Lindgrens Mode.

- Det här är ett viktigt initiativ och ett tecken på att den här branschen är viktig och att räkna med i framtiden. Det finns ett stort behov av att handeln växer och utvecklas, säger Birgit Öhlund.

I den treåriga utbildningen, som sker med återkommande halv- och heldagar, handlar det om saker som handelns digitala transformation, konsumtionsmönster, e-handel och affärsstrategi, kundservice och kundbemötande.