Inlandsbanan Fossilfri

Inlandsbanan som en fossilfri transportled för kalk och makadam mellan Orsa och Gällivare ska utredas.

LKAB och Inlandsbanan samarbetar om hållbara transporter

Luleå LKAB och Inlandsbanan ska göra en gemensam satsning på hållbar godstransport genom Norrlands inland.

I en avsiktsförklaring planerar bolagen att utreda en ny, fossilfri kalk- och makadamtransport mellan Orsa och Gällivare. På sikt är tanken att fasa ut dagens dieseldrivna lok från godstransporten.

Som central transportled för tungt gods genom halva Sverige kan Inlandsbanan spela en integrerad roll i klimatomställningen och i arbetet för hållbar industri.

Inlandsbanans avsikt med pilotprojektet är att verifiera bärigheten och kapaciteten för kalk- och makadamtransport på järnvägssträckan mellan Orsa och Gällivare, och att se över möjligheterna att driva transporterna med hjälp av fossilfritt bränsle.

LKAB har intresse av att på sikt helt fasa ut dagens dieseldrivna terminallok och att ersätta dem med koldioxidfria terminallok.

- Det här är ett viktigt steg framåt i satsningen på hållbar godstransport. För att nå ända fram i klimatarbetet måste utsläpp i gruvor och förädling minskas, men vi måste även säkerställa att våra transporter är hållbara och tillförlitliga. Genom samarbetet kan vi tillsammans med Inlandsbanan finna nya alternativa lösningar för klimatsmarta godstransporter, säger Jan Lundgren, logistikchef på LKAB. 

Annons