Robotik O AI

LTU forskar om robotik och AI

Luleå Robotik och artificiell intelligens är nytt forskningsämne vid Luleå tekniska universitet.

Ämnet robotik och artificiell intelligens ska utveckla nya robotsystem med fokus på avancerad autonomi för att förbättra robotars förmåga att interagera med omgivning och människor när de utför sina uppgifter.

– Vi har framgångsrikt bedrivit forskning inom det här området i flera år. Nu kraftsamlar vi och understryker därmed ämnets betydelse, säger Jonas Ekman, prefekt vid LTU:s institution för system- och rymdteknik.

Precis som universitetets tidigare forskning inom robotik och AI kommer det nya ämnets forskningsprofil att vara tillämpningsinriktad. Autonoma fordon, industriell robotik och automation och inspektionsrobotik är några aktuella applikationsområden som kommer vara relevanta för forskningsämnet.

– Det här är ett ämnesområde som växer, såväl nationellt som internationellt. Robotik och artificiell intelligens har till exempel identifierats av Europeiska kommissionen som ett av de viktigaste ämnesområdena i den kommande forskningssatsningen Horizon Europé 2021–2017, säger Jonas Ekman.

Tillförordnad ämnesföreträdare är George Nikolakopoulos, professor i reglerteknik.

Annons