LTU O Rise

Pia Sandvik, Rise, och Birgitta Bergvall-Kåreborn, LTU.

LTU och Rise ökar samarbetet

Luleå Luleå tekniska universitet och forskningsinstitutet Rise har skrivit ett treårigt samarbetsavtal för att öka samarbetet kring forskning, utbildning och innovation.

Samarbetet ska ge ökad kvalitet inom kompetensutveckling, livslångt lärande, forskning och innovation. I förlängningen hoppas man att det ska leda till en hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för båda parter, liksom för näringslivet och samhället i stort.

– Samverkan mellan universitet och forskningsinstitut är väldigt viktiga – vi kompletterar varandra på ett positivt sätt. Jag ser fram emot att förstärka de befintliga samarbeten vi har med Rise men också att tillsammans utveckla nya projekt, exempelvis inom ljudområdet, där vi båda har spännande verksamheter i Piteå, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Studenter vid Luleå tekniska universitet kommer kunna göra sina examensarbeten vid Rise, som har verksamhet på 25 orter i Sverige och även i andra europeiska länder. Rise och LTU kommer också ha gemensamma utbildningsinsatser för forskarstuderande och göra gemensamma ansökningar om finansiering av forskningsprojekt. 

– Som forskningsinstitut är samverkan med akademin mycket viktig, därför är avtalet med Luleå tekniska universitet ett steg framåt för oss, som gör att vi bättre kan dra nytta av båda parternas kompetens för att möta samhällsutmaningarna. Det finns stor potential, till exempel inom digitalisering och biomaterial, säger Pia Sandvik, vd för Rise.

Annons