Wiebke Reim

Wiebke Reim, doktorand vid LTU prisas av Vattenfall för sin avhandling.

Prisad avhandling används av storföretag

Luleå Wiebke Reim, doktorand i entreprenörskap och innovaton, har fått Vattenfalls pris för bästa avhandling 2019 vid LTU. Hennes resultat har använts av företag som Volvo, Komatsu Forest och Gestamp Hardtech.

Artiklar ur avhandlingen "Towards a framework for Product-Service System Business Model Implementation" har publicerats i högt rankade tidskrifter och har redan citerats mer än 500 gånger.

– I en värld där omställningen allt mer går från ren produktförsäljning till kompletta tjänsteerbjudanden, har Wiebke Reim i sin avhandling bland annat visat vilka processer företag behöver genomgå för att skapa värde, förstå kundernas beteende och hantera risker. Resultatet från hennes avhandling har också kommit till konkret användning av företag verksamma på global nivå, säger Christer Ljunggren, vd för Vattenfalls nordiska vattenkraftverksamhet.

Wiebke Reim har varit forskarstuderande inom ämnet Entreprenörskap och innovation vid avdelningen för industriell ekonomi och har handletts av Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet.

– Det är helt fantastisk att få det här priset, det betyder jättemycket. Det känns underbart att få denna stora uppskattning för allt arbete man har lagt ner på avhandlingen, säger Wiebke Reim.

Annons