Emma Lindström

Emma Lindström, vd för Proxina.

Säkra blir Proxina

Piteå Säkra Skellefteå AB med verksamhet i Skellefteå och Piteå, byter namn till Proxina.

Företaget, som sedan 25 år är verksamt inom pension och försäkring, ändrar samtidigt sin kommunikation och visuella identitet.

Syftet med förändringen är att det ska bli lättare att visa kunderna vad företaget erbjuder.

- Våra nio anställda har en väldigt specialiserad kompetens som gett oss en roll som rådgivare och partner för arbetsgivare som vill öka sin attraktionskraft. Idag erbjuder vi inte bara förmedling av försäkring utan även strategisk rådgivning i arbetsgivarfrågor och jobbar exempelvis gärna med kollektivavtalade pensionsavtal/lösningar där så passar bäst, säger vd Emma Lindström.

Annons