Väg 97

Väg 97 ska byggas om mellan Södra Sunderbyn och Sävast. Foto: Sweco

Sweco projekterar om olycksdrabbad väg

Luleå Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera ombyggnad av den olycksdrabbade vägsträckan på väg 97 mellan Södra Sunderbyn och Sävast.

Syftet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Sweco projekterar den nya vägen på uppdrag av entreprenören GRK Infra AB.

– Det känns givande att vara med och bidra till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på en av Norrbottens mest trafikerade vägar. Det är ett viktigt projekt som påverkar många människor i regionen, säger Fredrik Wallner, vd för Swecos anläggningskonsulter.

Väg 97 mellan Gammelstad och Boden i Norrbotten trafikeras dagligen av många arbetspendlare och är en viktig väg för utryckningsfordon från länssjukhuset i Sunderbyn. Vägen är en av landets mest trafikfarliga vägar.

På uppdrag av Trafikverket ska den 12 kilometer långa sträckan mellan Södra Sunderbyn och Sävast byggas om till en mötesfri väg med flera körfält, separerad med mitträcken. Det ska även byggas tre nya trafikplatser längst sträckan. Uppdraget ska vara klart i slutet på 2022.

Annons