Lennart Håkansson 2

Lennart Håkansson, ansvarig utgivare för Affärer i norr.

Vår enda statsman har hackats sönder

Krönika Så har då vår enda statsman hackats sönder. Grattis Luleå och Norrbotten! (Obs ironi!) Lennart Håkansson skriver om Niklas Nordströms avgång.

Norrbotten har under långa tider dragit nytta av politiker som kombinerat lokalt och regionalt arbete med arbete på central nivå. Som tur är har det i regel alltid funnits minst en politiker med stark förankring utanför länet.

Det bästa exemplet är förre riksdagsmannen och landshövdingen Ragnar Lassinantti. Utan honom, hans nätverk och kontakter, hade vi inte haft något universitet i Luleå i dag.

Det finns en lång rad personer som åstadkommit mycket genom att spela både på den lokala, regionala och nationella banan. Curt Boström, Anders Sundström, Björn Rosengren är några exempel. För att nämna en icke socialdemokrat: Per-Ola Eriksson. Länet har haft fördelen av att det oftast funnits någon som öppet eller i det tysta verkat för Norrbotten bland viktiga beslutsfattare. Jag kallar dem statsmän, vilket alltså inte handlar om kön eller personliga egenskaper, utan om en roll, ett sätt att verka.

Fram till i torsdags hade vi Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå och väldigt aktiv även regionalt och inte minst på den centrala nivån. Han har unik erfarenhet och ett bra nätverk.

Efter hans avgång är det tomt, så långt jag kan se. Rätta mig gärna om jag har fel.

Jag vill inte fördjupa mig i Niklas Nordströms goda och dåliga egenskaper, vad han gjort bra eller dåligt. De betygen får andra som känner sig kallade sätta.

Men man kan konstatera att han spelat en viktig roll för utvecklingen i Luleå och därmed också länet.

Hans företrädare Karl Petersen la grunden för Luleås utveckling genom att bryta Metalls förödande inverkan på utvecklingen i Luleå, med direkta resultat som Kulturens hus och Facebooks etablering.

Niklas Nordström bidrog till att det blev sänkt energiskatt för datahallar, vilket fick Facebook att bygga ut verksamheten i Luleå. På samma sätt agerade han i andra viktiga frågor som Norrbotniabanan, förbättringar av Malmbanan och den stora satsningen på Luleå hamn, Malmporten. För att ta några exempel.

Men hans viktigaste bidrag till utvecklingen var att han fortsatte arbetet med att bryta upp gamla stelnade strukturer. Han fick äntligen fart på bostadsbyggandet i Luleå genom att banta Lulebo och locka upp stora fastighetsbolag till Luleå. 

Niklas Nordström klarar sig bra utan Luleå och Norrbotten, det har han visat förr. För oss andra vore det bra om det inom kort växer fram någon som kan spela en liknande roll.

Lennart Håkansson

Ansvarig utgivare för Affärer i norr

 

 

Annons