Tornedalen Harri Blomberg WC

Tornedalen sett från Ylitornio. Foto: Harri Blomberg

20 nya företag i besöksnäringen i Tornedalen

Övertorneå 20 nya företag och 78 nya produkter och tjänster har skapats inom besöksnäringen i Tornedalen med hjälp av projektet Original Lapland.

Därmed har det 18 månader långa projektet överträffat de mål som ställdes upp när man startade. Målet var att utveckla besöksnäringen i Tornedalen, från Karesuando i norr till Haparanda i söder, och öka gränsöverskridande samarbeten med Finland.

– Tittar man på tillväxten inom besöksnäringen i Norrbotten och Swedish Lapland så går det fort framåt. Original Lapland har varit ett otroligt viktigt projekt för att få med Tornedalen på tåget genom att lära och inspirera entreprenörer att skapa produkter och reseanledningar till vårt område, säger Kerstin Sipola, verksamhetsledare för Tornedalen 2020, som är Leaderföreningen som driver projektet.

Det handlar om 78 nya produkter och tjänster som nya typer av boende, natur- och kulturaktiviteter, och matprodukter att köpa hem. Deltagande företag i svenska Tornedalen rapporterar en total ökning med 3.599 nya gästnätter och 3.060 nya dagsbesökare, långt över det ursprungliga målet på 200 nya gästnätter och 400 nya dagsbesökare.

Projektet hoppades på att nå målen på 5 nya besöksnäringsföretag plus 15 nya produkter och tjänster. De faktiska resultaten visar tre gånger så många företag och hela 420 procent fler produkter och tjänster. Tre av de 20 nya företagen har startats av unga entreprenörer under 30. Ytterligare tre entreprenörer är födda utanför Skandinavien.

Projektet anordnade workshops, föreläsningar, individuella coachningsamtal och studieresor i både Sverige och Finland, och besökte även Norge. 463 personer deltog i en eller fler av Original Laplands aktiviteter. Deltagarna bestod av turistentreprenörer som ville utveckla sitt företag och personer som var intresserade av att starta ett besöksnäringsföretag.

Original Lapland är samverkansprojekt med målet att utveckla besöksnäringen i Tornedalen, på båda sidor om Torneälven. Projektet arbetar med information och inspiration kring entreprenörskap och områdets möjligheter, och gränsöverskridande samverkan. Projektet ägs av Leader-föreningen Tornedalen 2020 på den svenska sidan, och de finska Leader-områdena Outokaira Tuottamhan och Tunturi-Lappi.

Den EU-stödda Leadermetoden innebär att offentlig, ideell och privat sektor samverkar för att leda utveckling som bygger på lokala initiativ.

Annons