Högkonjunkturen är över

Luleå Den svenska ekonomin är inne i en avmatttningsfas och högkonjunkturen ebbar nu ut. Därför blir det ingen räntehöjning nästa år, skriver statliga Konjunkturinstitutet i sin nya konjunkturrapport.

Internationella handelskonflikter och oklarheten kring brexit tynger den globala ekonomin, vilket drabbar svensk export.

I Sverige är investeringskonjunkturen på väg att vika. Finanspolitiken bidrar delvis till att hålla uppe efterfrågetillväxten nästa år, men trots det fortsätter arbetslösheten att öka, skriver Konjunkturinstitutet.

Inflationen förblir betydligt lägre än 2 procent och Riksbanken väntas därför inte höja reporäntan vare sig i år eller nästa år.

Annons