Näringslivets produktion ökade

Luleå Produktionen i svenskt näringsliv ökade med 2,9 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med juli ökade produktionen med 0,6 procent.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Produktionen i industrin ökade med 2,5 procent i augusti jämfört med augusti 2018. Kemi- och läkemedelsindustrin var den bransch som bidrog mest till ökningen, med en ökning på 20,3 procent i fasta priser. Det bidrog med 0,5 procentenheter till näringslivets totala utveckling.

Även byggsektorn ökade sitt produktionsvärde, med 5,9 procent. Byggverksamhet som står för 8,8 procent av näringslivets totala förädlingsvärde bidrog till näringslivets totala utveckling med 0,4 procentenheter.

Produktionen i tjänstesektorn ökade med 2,7 procent. Här var det handelsbranschen som bidrog mest.

Statistiken är kalenderkorrigerad.

Annons