Northvolt batterifabrik

Skiss på den blivande batterifabriken. Bild: Northvolt

Northvolts etablering kan ge 15.000 nya jobb

Skellefteå Enligt Skellefteå kommuns planeringschef kan etableringen av batterifabriken Northvolt skapa 8.000 - 15.000 nya arbetstillfällen, skriver Norran.

De direkta jobben i fabriken beräknas bli cirka 2.500. 

– Till detta kommer cirka 2 500 personer som arbetar som underentreprenörer, med logistik och med transporter. Vi har dessutom under sommaren fått förfrågningar från företag som är intresserade av att etablera sig i Skellefteå och som kan skapa sysselsättning för ytterligare 1 000 personer. En helt enorm utveckling för Skellefteå, säger planeringschef Lars Hedqvist till Norran.

Nortvolts etablering har fått Skellefteå kommun att skriva upp sitt befolkningsmål. Istället för målet 80.000 invånare 2030, siktar man nu på 100.000 invånare.

Enligt kommunens beräkningar behövs det 7.000 - 14.000 nya bostäder. Det motsvarar investeringar på minst 10 miljarder kronor.

Annons