Olofssons Bageri

Dan Larsson och Bengt-Olof Olofsson, Olofssons bageri tillsammans med Emil Alasalmi, Energikontor Norr

Olofssons bageri ska bli klimatneutrala

Överkalix Olofssons bageri i Överkalix satsar på att bli klimatneutrala.

Bageriet planerar att genomföra flera energi- och kostnadsbesparande åtgärder.

– Genom att agera smart sparar vi pengar i en tuff bransch, och det som är det roliga att vi samtidigt värnar om miljön! Det känns bra för oss att kunna kombinera viktigt miljöarbete med lönsamhet. De tänkta åtgärderna för ventilationen och belysningen kommer dessutom att bidra till positiva effekter på arbetsmiljön, säger vd Bengt-Olof Olofsson.

Med hjälp av Energikontor Norr har företaget kartlagt energiförbrukningen och tagit fram en lista på åtgärder. Energikontor Norr har också varit en länk i kontakten med Energimyndigheten.

– En massa åtgärder kommer att verkställas och uppföljning kommer att ske årsvis så att vi hela tiden kan se nya möjligheter att effektivisera och göra verksamheten mer hållbar, säger produktionschef Dan Larsson.