SSAB stål

SSAB gick sämre än väntat tredje kvartalet. Foto: Lennart Håkansson

SSAB gjorde sämre kvartal än väntat

Luleå SSAB gjorde ett sämre resultat än väntat under tredje kvartalet. Fyra av fem affärsområden var svagare än väntat, med Europa som svagast på grund av högre järnmalmspris och lägre försäljningspriser.

Försäljningen under kvartalet blev 18.840 miljoner kronor (19.038 samma kvartal i fjol), och rörelseresultatet 300 miljoner kronor (1.600) exklusive jämförelsestörande poster.

"Den exceptionella marginalpressen på den europeiska marknaden fortsatte att påverka resultatet negativt. Även den planerade renoveringen av den ena masugnen i Brahestad belastade kvartalets resultat. Marknadspriserna för järnmalm sjönk under senare delen av kvartalet, vilket ger SSAB Europe lägre råmaterialkostnader under det fjärde kvartalet," skriver företaget i kvartalsrapporten.

SSAB har vidtaget flera åtgärder för att möta avmattningen under slutet av året: produktionstakten minskas vid flera linjer och den mindre masugnen i Oxelösund har stängts. Antalet visstidsanställda minskas betydligt, förkortad arbetstid och tillfälliga permitteringar införs tillsammans med att övriga kostnader dras ned.

För att ytterligare minska kostnader och kapacitet, så kommer den ena masugnen i Brahestad att stängas ned i slutet av november.

Hybrit-projektet i Luleå, med målet att producera fossilfritt stål, fortsätter enligt plan.

Annons