Petra Einarsson ny vd för Billerud Korsnäs

Petra Einarsson, vd för Billerud Korsnäs.

300 jobb bort på Billerud Korsnäs

Kalix Billerud Korsnäs skriver i ett pressmeddelande att man planerar nedskärningar som berör 300 jobb. Hur det slår mot fabriken i Karlsborg utanför Kalix är ännu så länge oklart. Fackliga förhandlingar inleds nu.

Nedskärningarna ska ge positiva resultateffekter med 600 miljoner kronor årligen från 2021. 

Personalminskningarna ska ske framför allt inom administration. Andra åtgärder är inköpsbesparingar och effektiviseringar i hela verksamheten.

– Det finns en betydande potential för att höja vår kostnadseffektivitet inom Billerud Korsnäs. Vi är väl positionerade och i grunden ett stabilt bolag men måste fortsätta att kontinuerligt förbättra den operationella effektiviteten. Med programmet säkerställer vi en långsiktig effektivitet och lönsamhet, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef för Billerud Korsnäs.