Bygge med byggkran

Byggandet i Luleå har växlat upp de senaste åren. Foto: Lennart Håkansson

Byggandet i Luleå har växlat upp

Luleå Under femårsperioden 2015-2019 har det byggts i snitt nästan 400 bostäder per år i Luleå, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare femårsperioder.

Under perioden 2005-2018 byggdes det 3.000 lägenheter i Luleå, jämfört med 900 i Skellefteå och 1.500 i Sundsvall. Det gör Luleå till en de starkast växande regionerna i norra Sverige.

Starkast är dock Umeå där det bara under 2018 färdigställdes 1.400 bostäder. Ambitionsnivån där har höjts till 2.000 nya bostäder per år de närmaste åren.

– Det är viktigt att vi fortsätter att bygga bostäder och jobbar aktivt för ett ännu bättre näringslivsklimat, fler investeringar och etableringar. Varje ny Luleåbo ger ungefär 50.000 kronor i ökade statsbidrag så vi ska fortsätta berätta om hur bra det är att leva och verka i Luleå för att få fler att stanna kvar, återvända eller flytta hit, säger Luleås kommunalråd Niklas Nordström.

Annons