Elon I Gällivare

Joel och Tim Eriksson. Foto: Michael Renström

Elon ökar och nyanställer

Gällivare Elon i Gällivare har ökat försäljningen med 30 procent sedan nyöppningen med nytt koncept i juni i år. Företaget rekryterar just nu fler medarbetare.

- Under de fyra invigningsdagarna hade vi 2.500 besökare och samma försäljning som på två bra månader, säger Tim Eriksson som driver Elon i Gällivare tillsammans med Joel Eriksson.

När Elon flyttade till nya lokaler lanserade man också kedjans nya nordiska koncept med ett bredare sortiment av hemprodukter.

Sedan dess har kundtillströmningen ökat med 150 procent och försäljningen med 30 procent. Butiken har nu fem anställda och håller på att rekrytera fler.

Annons