Hybrit Ledning

Jan Moström, LKAB, Magnus Hall, Vattenfall och Martin Lindqvist, SSAB, tar plats i ledningsgruppen för nytt internationellt miljöarbete .

Hybrit lyfts fram vid FN:s klimatmöte

Luleå Hybrit lyfts fram som ett av de mest ambitiösa initiativen vid FN:s klimattoppmöte.

SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarna bakom Hybrit-initiativet, blir
medlemmar i Leadership Group for Industry Transition, ett initiativ
som lanserades vid FN: s klimattoppmöte i New York av Sveriges
statsminister Stefan Löfven.

Hybrits ägare kommer att vara några av de utvalda i ledningsgruppen för Leadership Group for Industry Transision. Syftet med Leadership Group är att påskynda övergången till att minska  koldioxidutsläppen i linje med målen i Parisavtalet.

På möte lyftes Hybrit fram som ett av de fyra mest ambitiösa och mest transformativa initiativen i världen för att hantera klimatförändringarna. 

Hybrit-projektet ska utveckla en stålproduktion som använder vätgas istället för kol och koks, och därmed blir fossilfri. Eftersom stålindustrin står för en stor del av världens utsläpp av koldioxid kan en sådan process betyda mycket för försöken att hejda klimatförändringen.