Hybrit Ledning

Jan Moström, LKAB, Magnus Hall, Vattenfall och Martin Lindqvist, SSAB.

Hybrit presenteras på FN:s klimatmöte

Luleå SSAB, LKAB och Vattenfall kommer att presentera sitt gemensamma projekt Hybrit vid Climate Week NYC och UN Climate Action Summit i New York.

FN:s generalsekreterare António Guterres har bjudit in världen till ett klimatmöte den 23 september, för att presentera konkreta realistiska planer på att minska växthusgaser för att nå nollnetto utsläpp 2050.

Vid mötet kommer Hybrit-projektet att presenteras. Projektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans, går ut på att ersätta kol och koks med vätgas och el, för att därigenom ta bort koldioxidutsläppen vid stålproduktion. Vilket skulle betyda mycket då stålindustrin är en av de största utsläppskällorna för koldioxid. I Sverige står stålindustrin för 10 procent av utsläppen och globalt för 7 procent.

– Hybrit är ett av de mest ambitiösa industriella övergångsprojekten som finns globalt idag. Alla tre företagen har åtagit sig att vara fossilfria redan år 2045. Vi har alla konkreta tidsplaner för att nå det målet och har genom Hybrit startat byggandet och gjort investeringar för att påbörja den övergången. Vi gör detta med stöd från den svenska regeringen och tillsammans med akademin, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist är en av de inbjudna talarna vid FN:s klimatmöte nästa vecka.

– Stålindustrin ses som en av de sektorer som är svåra att ställa om, men vi är övertygade om att nettonollutsläpp är möjligt. Det är därför vi tog initiativet till att bilda Hybrit. Fossilfritt stål har en enorm potential och kan hjälpa många kundsegment att bli helt fossilfria. Vi tror att förändringen är positiv både för klimatet och för vår industris konkurrenskraft, säger Martin Lindqvist.