Anders Fredriksson Norrmejerier

Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier. Foto: Norrmejerier

Norrmejerier möter minskad mjölkkonsumtion med ny strategi

Luleå För att möta den minskande mjölkkonsumtionen har Norrmejerier utarbetat en ny strategi för att säkra betalningsförmåga och avräkningspris till bönderna.

Strategin som tar sikte på 2030 innehåller tre huvuddelar:

- Tydligare prioritering av sortiment och varumärken ur ett lönsamhetsperspektiv

- Ökat fokus på produktivitet i organisation och processer

- Ökat fokus på hållbarhet

– Vi har idag en stark och välbalanserad produktportfölj med många populära produkter såväl lokalt som på riket och internationellt. Men när konsumtionen av mjölk som måltidsdryck minskar måste vi fokusera våra krafter på de produkter som har störst potential och de varumärken som gör mest gott för våra medlemmar, de norrländska mjölkbönderna och för Norrland, säger Anders Fredriksson, vd för Norrmejerier.

När det gäller sortiment och varumärken kommer Norrmejerier att prioritera varumärkena Norrmejerier för lokalmarknaden och Västerbottensost både nationellt och internationellt.