Hybrit första spadtaget

Juni 2018: Statsminister Stefan Löfven tar första spadtaget för den nya Hybrit-anläggningen i Luleå. Foto: Lennart Håkansson

SSAB, LKAB och Vattenfall vill växla upp Hybrit

Luleå Sedan några år tillbaka driver SSAB, LKAB och Vattenfall Hybrit-projektet där man ska börja tillverka stål utan kol. Nu vill man växla upp och tidigarelägga produktionen av fossilfritt stål.

Det skriver företagens vd:ar i ett gemensamt inlägg på DN Debatt.

"När FN nu samlas till ett nytt klimatmöte i New York den 23 september står vi beredda att växla upp vårt arbete för fossilfritt stål och tidigarelägga planerna på att minska koldioxidutsläppen. Vi är redo att öka insatserna från vår sida, men för att lyckas måste samhället och politiken göra detsamma", skriver Magnus Hall, Vattenfall, Martin Lindqvist, SSAB och Jan Moström, LKAB.

Man ser möjligheten att bygga en demonstrationsanläggning tre år tidigare än först planerat, vilket innebär att den kan står klar 2025 och en full kommersiell produktion vara igång senast 2035.

"Alla tre ägarbolag har utöver Hybritinitiativet antagit konkreta mål och färdplaner för att nå fossilfrihet i hela sina respektive verksamheter. Redan i dag har Vattenfall en i princip fossilfri elproduktion i Norden. LKAB har en färdplan för att bli totalt koldioxid-fria i sin produktion senast 2045 genom bland annat programmet Sustainable Underground Mining. Även SSAB har som mål att vara fossilfria 2045 och i Oxelösund stängs SSAB:s masugnar redan 2025 och i stället byggs en elektrisk ljusbågsugn" skriver man i inlägget i DN.

För att lyckas krävs fyra grundförutsättningar:

1) Stora mängder fossilfri el med hög leveranssäkerhet och konkurrenskraftigt pris.

2) Det offentliga måste vara med och dela på risken. Projekten har stor samhällsnytta med den ökande forskningen. Regeringens initiativ Industriklivet behöver säkras för lång tid framåt och det behövs en EU-fond.

3) Systemet för handel med utsläppsrätter i EU måste utvecklas, och resten av världen bör införa liknande system.

4) En effektivare tillståndsprövning behövs för att inte initiativ ska försenas eller stoppas. Det ska inte behöva ta tio år för att få ett miljötillstånd för att dra en elkabel.

Annons