Klädhandel

Kläder och skor sålde dåligt under fjolåret. Foto: Anna Holmberg

2019 ett dåligt år för modehandeln

Luleå Försäljningen av kläder i modehandeln minskade med 1,8 procent under helåret 2019. Skoförsäljningen minskade med 4,2 procent.

Det visar statistik som Svensk Handel Stil redovisar och gäller försäljning av kläder och skor i fysiska butiker och deras e-handel, mätt på jämförbara enheter och i löpande priser.

Året slutade dåligt, i december minskade klädförsäljningen 3,3 procent och skoförsäljningen med hela 9,7 procent, jämfört med samma månad året före.

– Decemberhandeln blev en besvikelse för modehandeln. Försäljningen fram till jul var svag och mellandagshandeln gick ännu sämre, säger Mikael Sandström, branschordförande för Svensk Handel Stil.

Om man bara ser till den fysiska handeln visar den en nedgång på runt 5 till 6 procent för klädhandeln och runt 12 till 13 procent för skor, enligt Mikael Sandström.

– Mellandagsrean har minskat i betydelse och Black Friday har befäst sin roll som en viktig kampanjperiod. Det är huvudanledningen till decembers svaga utveckling. Vinterns frånvaro har också spelat en väsentlig roll för det dåliga utfallet, framför allt för skohandeln som är mer väderberoende än klädhandeln. Sporthandeln torde ha haft en mycket besvärlig decemberförsäljning av samma anledning, säger Mikael Sandström.