Jokkmokks kommun underlättar för företagen

Jokkmokk Jokkmokks kommun har beslutat att underlätta för företagen i kommunen under coronakrisen.

I kommunens stödpaket ingår anstånd med att betala räkningar för VA, renhållning och slamtömning. Företag som hyr i kommunens fastigheter kan söka anstånd med hyran.

Kommunen har upprättat en företagstelefon dit företagare kan ringa om de vill ha kontakt med tillväxtchefen Stefan Andersson.

– Vi går inte ut med något generellt erbjudande utan vi kommer att göra individuella överenskommelser. Vi kommer att göra olika typer av uppgörelser beroende på företagens önskemål, säger Monica Lundkvist till Norr Media.

Annons